Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY NA
ODLEGŁOŚĆ

Miejscowość, data……………. …………………………………… ……………………………………… ……………………………………… 
Imię i nazwisko Konsumenta Adres Konsumenta, telefon 
P.P.H.U. COM NET Andrzej Smoła
ul. Wrocławska 29 58-200 Dzierżoniów
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość
Ja ……………………………….niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów: 
– …………………………………………. 
– ………………………………………… 
– ………………………………………… 
– ………………………………………… 
– …………………………………………. 
Potwierdzam, że zwracam produkty zgodne z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach
konsumenta.
Umowa dotyczy zamówienia Nr. …………………………………………… 
Data odbioru towaru………………………………………………………… 
Numer konta bankowego Konsumenta (na który nastąpi zwrot płatności): 
……………………………………………………………………………………….. …………………………………… 
Podpis Konsumenta

Shopping Cart